top of page

Maling og tapetsering

Vi leverer alle typer malingstjenester innendørs og utvendig. Det innebærer fasadevask, rengjøring, skraping av gammel maling, sparkling og klargjøring til maling. Deretter maling med ulike malingsteknikker med lakk, beis, olje og akrylmaling.

Vi har også utstyr for fjerning av gammel tapet som sitter fast, og tapetserer med alle typer tapetslag.


Vi garanterer et resultat med god kvalitet til en fornuftig pris.

Maling og tapetsering: About
bottom of page