top of page

Kjerneboring

Vi har moderne utstyr, lang erfaring og leverer boretjenester i betong, mur, stein og ulike fjelltyper. Vårt boreprogram inneholder:

Boring av hull fra 14 mm til 600 mm (1,4= cm - 60 cm) diameter.I spesielle tilfeller har vi mulighet for å bore større dimensjoner.


Våre tjenester benyttes når det er behov for lage åpninger i mur, betong og andre harde materialer, til gjennomføring av rør og ledninger, til åpninger for vinduer, dører, ventilasjonsanlegg, trappeåpninger og så videre. Vi borer og skjærer gjennom mur og murstein, betong (også armert betong), keramisk stein og fliser. Arbeidet utføres raskt og nøyaktig uten å skade omkringliggende materiale. Vi kan bore med vinkel opp til 45 grader.


Bruk av diamantbor er den mest effektive metoden å bore i ulike overflater. Det er ingen vibrasjon og støy ved boreoperasjonen, overflater sprekker ikke og miljøet blir støvfritt. Diamantbor lager åpninger med ønsket diameter på rett sted og til millimeter nøyaktighet. Boredybden er ubegrenset. I mange tilfeller er det nødvendig å bruke vann ved kjerneboring, men vi har muligheter til å bore tørt med støvoppsamlingssystem slik at det kan bores i bygninger mens de er i bruk. Boreriggen er liten og kompakt, slik at man kan bore selv der hvor det er trangt om plassen.


Muligheten til effektiv boring gjør også at man ikke trenger bruke mye tid på nøyaktig planlegging av rørgjennomføringer.


Sammenlignet med kjerneboring og betongsaging med konvensjonelt utstyr, gir bruk av diamantbor – og sag mange fordeler; lavere tidsforbruk, større nøyaktighet, mindre risiko for skader i materialet det bores i, mindre støv, støy og avfall.


Våre eksperter bruker moderne HILTI, Cedima og annet kvalifisert og godkjent boreutstyr, og sikrer dermed en leveranse med høy kvalitet. Med riktig utstyr, kompetanse og teknikk unngår man en langvarig og komplisert prosess, unøyaktig arbeid, skader og så videre.

Vi har lang og solid erfaring på fagfeltet og lover en leveranse av høy kvalitet til en fornuftig pris.

kjerneboring (23).jpg
kjerneboring (2).jpg
kjerneboring (3).jpg
kjerneboring (22).jpg
kjerneboring (21).jpg
kjerneboring (15).jpg
kjerneboring (9).jpg
kjerneboring (8)_edited.jpg
kjerneboring (7).jpg
kjerneboring (10)_edited.jpg
dsc00725_edited.jpg
kjerneboring (1)_edited.jpg
Kjerneboring: About
bottom of page